http://vitas.matfyz.cz/txt/jini/pojidaci.html
         Podklad pro panelovou diskusi


       OPRAVDOVÍ PROGRAMÁTOŘI NEUŽÍVAJÍ PASCAL
       ---------------------------------------
            Ed Post, (C) 1983

   Za starých dobrých časů - ve "zlaté éře" počítačů bylo
snadné  odlišit muže  od chlapců  (v literatuře označených
"Opravdoví muži" a "Pojídači koláčů"). Opravdoví muži byli ti,
kteří skutečně rozuměli programování počítačů. Pojídači koláčů
byli ti, co tomu nerozuměli. Opravdový počítačový programátor
říkal věci jako "DO 10 I=1,10" a "ABEND" (vyslovoval to s velkými
písmeny, abyste rozuměli) a  zbytek světa říkal věci jako
"Počítače jsou pro mne příliš komplikované" a nebo "Nemohu se
s počítačem sžít, je tak neosobní". (V předchozí práci [1] je
ukázáno, že opravdoví muži nejsou vázáni na nic, nebojí se být
neosobní).
   Ovšem, jak je zvykem, časy se mění. Musíme se smířit se
světem, v němž může získat počítač milá stará dáma ve své
mikrovlnné troubě a 12-ti letý chlapec porazí opravdového muže
v televizní hře na perzonálním počítači a perzonální počítač si
může koupit  každý, a také  mu může porozumět.  Opravdoví
programátoři jsou ohroženi vyhynutím, existuje nebezpečí, že
budou nahrazeni vysokoškolskými studenty s TRS-80.
   Je zřejmé, že je potřeba ukázat rozdíl mezi typickým,
vysokoškolsky  vzdělaným  hráčem  video-her  a  opravdovým
programátorem. Ukáže-li se tento rozdíl dostatečně jasně, dá se
dětem šance, aby aspirovaly být podobní svým otcům. Pomůže to
rovněž zaměstnavatelům opravdových programátorů tím, že jim to
ozřejmí chybu, které se dopouštějí, když nahrazují opravdové
programátory ve svém týmu mladými hráči her (a šetří tím platy).

   1.0 Jazyky

   Nejsnadnější způsob, jak zjistit, kdo je v davu opravdový
programátor, spočívá  ve zjištění, jaký  programovací jazyk
používá. Používá FORTRAN. Pojídači koláčů používají Pascal.
Nicolaus Wirth, tvůrce Pascalu, při jedné své přednášce byl
dotázán, jak vyslovovat jeho jméno. Odpověděl: "Můžete mě volat
jménem (Wirth) a nebo hodnotou (Worth)". Z této poznámky je
zřejmé, že N.Wirth je pojídač koláčů. Opravdový programátor
uznává jediný mechanismus předávání parametrů "voláním hodnotou
při návratu - tj. referencí" tak, jak je to implementováno
v kompilátorech IBM/370 FORTRAN G a H. Opravdový programátor
nepotřebuje ke své práci všechny tyto abstraktní pojmy, je úplně
šťastný, má-li děrovač štítků, kompilátor FORTRAN 4 a pivo.


- Opravdový programátor zpracovává seznamy ve FORTRANu.
- Opravdový programátor pracuje s texty ve FORTRANu.
- Opravdový programátor řeší zpracování hromadných dat (když už
   to dělá) ve FORTRANu.
- Opravdový programátor řeší umělou inteligenci ve FORTRANu.

   Akademici v počítačových vědách v posledních letech tvoří
vyjetou kolej strukturovaného programování. Tvrdí, že programům
lze snadno porozumět, když se při jejich psaní používají některé
speciální konstrukce a postupy. Ne všichni se přesně shodnou na
tom, které konstrukce a příklady používat, aby ukázali jejich
konkrétní pohled na věc. Téměř vždy se vejdou na jedinou stránku
časopisu - jsou nepřesvědčivé. Když jsem opustil školu, myslel
jsem si, že jsem nejlepším programátorem na světě. Uměl jsem psát
nedostižné  tic-tac-toe  programy,  používat  5  různých
programovacích jazyků a psát programy o 1000 řádcích, které
pracovaly. (Skutečně!!) Pak jsem přišel do skutečného světa. Mým
prvým úkolem bylo přečíst si program ve FORTRANU, který měl
200000 řádků, porozumět mu, a pak ho 2x urychlit. Každý opravdový
programátor vám řekne, že veškeré strukturované programování
v celém světě vám v takovém případě nepomůže, chce to talent.
Neboť:

- Opravdovým programátorům nevadí používání GOTO
- Opravdový prográmator může napsat  cyklus DO na 5 stran
   a nesplete se.
- Opravdový programátor miluje aritmetické IF, program dělá
   zajímavější.
- Opravdový  programátor píše  samomodifikující se programy,
   zvláště  v  tom  případě,  když  může  ušetřit 20 ns
   v nejvnitřnějším cyklu.
- Opravdový programátor nepotřebuje poznámky - vlastní kód je
   zřejmý.
- Poněvadž FORTRAN neobsahuje strukturované IF, REPEAT, .....
   UNTIL ani  CASE, opravdový programátor  nezná starosti
   s jejich použitím.

   Abstraktní datové typy,  struktury, ukazatele, seznamy,
řetězce - to jsou pojmy v jistých kruzích poměrně populární.
Wirth (výše zmíněný pojídač koláčů) skutečně napsal celou knihu
o tom, jak psát programy  založené na datových strukturách
(Algoritmy + Datové struktury = Programy) a ne jinak. Jak ví
každý opravdový programátor, jedinou užitečnou datovou strukturou
je pole. Řetězce, seznamy, struktury, množiny - to vše jsou
speciální případy polí a lze s nimi tak zacházet a není nutné váš
programovací jazyk  komplikovat. Nejhorší věc  na představě
datových typů je, že je nutno je deklarovat, zatímco jazyky pro
opravdové programování, jak  všichni známe, mají implicitní
určování typu založené na 1.znaku 6-ti znakového jména proměnné.

   2.0 Operační systémy

   Jaký typ operačního systému používá opravdový programátor?
CP/M? Bože chraň - CP/M je přes všechny jeho klady hračičkový
operační systém. CP/M mohou pochopit dokonce i postarší dámy
a absolventi základní školy.
   UNIX je ovšem poněkud komplikovanější - typický UNIXácký
pisálek si nikdy nevzpomene, jak se tento týden volá příkaz PRINT
- ale když systém má právo vypadnout z činnosti, pak je UNIX
pouze glorifikovanou televizní hrou. Lidé nepracují na UNIXových
systémech seriózně: posílají si vtipy kolem světa pomocí sítě
UUCP a píší dokonalé hry a vědecké články.
   Ne,  váš opravdový  programátor používá  OS/370. Dobrý
programátor ve svém manuálu JCL nalezne popis chyby IJK051
a porozumí mu. Velký programátor umí psát JCL programy, aniž by
se podíval do manuálu. Skutečně velmi dobrý programátor umí najít
chybu i v 6MB výpisu operační paměti, a to aniž by použil
hexadecimální kalkulátor (viděl jsem to skutečně dělat).
   OS je skutečně znamenitý systém. Lze na něm ztratit dny
práce kvůli jedné chybějící mezeře, což podněcuje programátorský
tým k ostražitosti. Nejlepší způsob styku se systémem je přes
děrovač děrných štítků. Někteří lidé prohlašují, že na OS/370
běží vícepřístupový terminálový systém, ale po pečlivém studiu
jsem dospěl k závěru, že se tito lidé mýlí.

   3.0 Programovací prostředky

   Jaký  typ  prostředků  používá  opravdový  programátor?
Teoreticky platí, že opravdový programátor může počítači zadávat
svůj program klávesami na předním panelu počítače. V dávné
minulosti, kdy počítače měly přední panel, se to tak skutečně
občas dělalo. Váš typický  opravdový programátor znal celý
zavlekač v hexadecimálním vyjádření  zpaměti a namačkal ho
kdykoliv jej váš program porušil (připomeňme si - paměť byla
paměť, při vypnutí napájení jste nic nezapoměli. Dnes paměť buďto
zapomene věci, které jste zapomenout nechtěli, nebo si pamatuje
věci dlouho poté, kdy by bylo lépe na ně zapomenout). Legenda
vypravuje, že Seymore Cray, tvůrce superpočítače Cray 1 a většiny
počítačů fy Control Data, skutečně namačkal první OS do počítače
CDC7600 při jeho prvním zapnutí sítě přes jeho přední panel a to
zpaměti. Nutno říci, že Seymore byl opravdový programátor.
   Jedním z mých favoritů na opravdového programátora byl
systémový programátor od Texas Instruments. Jednoho dne ho
zavolal telefonem uživatel, jehož systém se zboural uprostřed
úklidu vysoce důležité práce. Jim byl schopný opravit poruchu po
telefonu, donutil uživatele, aby si namačkal diskové V/V operace
z panelu, opravil systémové tabulky v hexadecimálním vyjádření
a aby mu přečetl registry zpět do telefonu. Poučení z této
příhody: zatímco opravdový programátor obvykle zahrnuje "do své
opravářské brašny"  děrovač štítků a  tiskárnu, téhož může
dosáhnout telefonem a z předního panelu.
   V některých společnostech už editování textu nespočívá
v tom, že desítky inženýrů sedí u děrovače děrných štítků.
Skutečně. V budově kde pracuji, není jediný děrovač děrných
štítků. Opravdový programátor musí svoji práci v takovém případě
vykonávat pomocí programu typu "text editor" ap. Většina systémů
nabízí celou řadu textových editorů, opravdový programátor si
musí pečlivě vybrat ten editor, který nejlépe odpovídá jeho
životnímu stylu. Mnozí lidé věří, že nejlepší textové editory na
světě byly napsány ve výzkumném středisku fy XEROX v Palo Altu
pro jejich počítače ALTO a DORADO. Bohužel žádný opravdový
programátor nikdy nepoužije počítač, jehož operační systém se
jmenuje Všední hovor a určitě nebude hovořit k počítači s myší.
   Některé myšlenky použité v editorech fy XEROX byly zahrnuty
do editorů běžících pod mnohem vhodněji pojmenovaných operačních
systémech - příkladem může být EMANCE a VI. Problém s těmito
editory spočívá v tom,  že opravdoví programátoři považují
vlastnost "Co vidíš je to, co dostaneš" za stejně špatnou jak
u textových editorů, tak i u žen. Ne, opravdový programátor si
žádá editor typu "dostaneš to, co žádáš" - editor komplikovaný,
tajemný, mocný, neodpouštějící, nebezpečný.
   Takovým je třeba TECO. Zjistilo se, že posloupnost příkazů
TECO připomíná mnohem více poruchy na komunikační lince, než
čitelný text. Jednou ze vstupních  her, která se dá hrát
s editorem TECO spočívá v tom, že zadáte svoje jméno jako příkaz
a zkusíte uhodnout, co to udělá. Zatímco budete rozprávět s TECO
o chybě vstupních dat, váš program se pravděpodobně zruší nebo
- což je horší - se do již odladěného programu zavlečou nenápadné
a tajemné chyby.
   Z tohoto důvodu  opravdoví programátoři nejsou ochotni
editovat program, jenž už téměř chodí. Raději udělají záplatu
přímo do  binárního kódu programu  na disku a  to pomocí
čarokrásného  programu zvaného  SUPERZAP (nebo  pomocí jeho
ekvivalentu na strojích jiných než jsou stroje IBM). Ten pracuje
tak dobře, že mnohé činné programy IBM systému nejsou v žádném
vztahu ke svým původním FORTRANovským textům. Mnohdy není už
původní zdrojový text dostupný vůbec. Když vyvstane potřeba
upravit takový program, žádný manažer či šéf nebude ani chvíli
uvažovat, že  by na tuto práci  poslal někoho jiného než
opravdového programátora - kterýkoliv strukturovaný programátor
typu pojídač koláčů by ani nevěděl, kde má začít.


   4.0 Co opravdový programátor nepoužívá?

- Fortranské pre-procesory typu MORTRAN či RAFTOR, kuchařské
   umění programovat - to je něco ohromného pro dělání koláčů.
- Ladicí program  na úrovni symbolického  jazyka. Opravdový
   programátor umí číst výpisy operační paměti.
- Kompilátor provádějící kontrolu překročení mezí polí. Takové
   kompilátory dusí tvořivost, znemožňují většinu zajímavých
   použití příkazu  EQUIVALENCE a znemožňují  dělat změny
   operačního systému zadáním záporného  indexu. A co je
   nejhorší, kontrola překročení mezí snižuje efektivnost.
- Knihovní systémy zdrojových programů. Opravdový programátor má
   svůj program zamčený na děrných štítcích, což mu znemožňuje
   ponechat svůj program nestřežený [5].

   5.0 Opravdový programátor při práci

   Kde typický opravdový programátor pracuje? Jaký typ programu
je pro vynaložení úsilí tak talentovaných jedinců dostatečně
cenný? Můžete si být jisti, že žádný opravdový programátor neumře
při psaní programů pro zpracování dat v COBOLu a nebo při
třídění. Opravdový programátor si žádá úkoly světové důležitosti.

- Opravdový programátor pracuje pro Národní laboratoř v Los
   Alamos, kde píše programy simulující atomové bomby na
   superpočítači Cray 1.
- Opravdový programátor pracuje pro Národní bezpečnostní úřad
   a dekóduje odposlouchaný radiový provoz Sovětů.
- Bylo důležité, aby tisíce opravdových programátorů pracovalo
   pro NASA, aby se Američané dostali na Měsíc a zpět dříve než
   Sověti.
- Počítače  v  raketoplánu  byly  programovány  opravdovými
   programátory.
- Opravdoví programátoři  pracují pro Boeing,  kde navrhují
   operační systémy pro křižující rakety.

   Někteří nejděsivější ze  všech opravdových programátorů
pracují v Kalifornii v Jet Propulsion Labs. Mnozí z nich znají
celý operační systém kosmických lodí Pioneer a Voyager zpaměti.
S kombinací ohromných pozemních FORTRANských programů a malých
assemblerovských programů v kosmické lodi jsou schopni udělat
neuvěřitelné navigační a improvizační výkony - strefit se do
desetikilometrového okna v případě Saturnu a to po 5-ti letech
pobytu ve vesmíru, opravit nebo obejít porouchané čidlo, baterii
ap. Říká se, že jeden opravdový programátor zorganizoval v lodi
Voyager doplnění programu pro rozpoznání, a to do několika stovek
nevyužitých bytů v paměti.  Doplněk programu nalezl, určil
umístění a vyfotografoval nový měsíc Jupitera.

   Stávající plán platný pro kosmickou loď Gallileo je založen
na využití pomoci gravitace Marsu při cestě k Jupiteru. Dráha
této lodi prochází 80 +/-3 km od povrchu Marsu. Nikdo nebude
důvěřovat  programu psanému  v PASCALu  (nebo Pascalovskému
programátoru) tak, aby mu svěřil navigaci v těchto tolerancích.
   Můžeme říci, že mnozí ze světových opravdových programátorů
pracují pro vládu USA - především pro ministerstvo obrany. Tak to
má být. V poslední době se ovšem formuje na nebi opravdových
programátorů černý mrak. Vypadá to tak, že někteří vysoce
postavení pojídači koláčů v ministerstvu obrany rozhodli, že
všechny obranné programy budou psány ve stejném velkolepém
unifikovaném jazyku zvaném ADA ((C), DoD). Prozatím se zdá, že
ADA byla orientovaná tak, aby se stala jazykem, který by bojoval
proti poučkám opravdového programování - jazykem se strukturou,
s datovými typy a středníky. Krátce, jazyk určený pro zmrzačení
tvořivosti typického opravdového programátora. Naštěstí jazyk
přijatý ministerstvem obrany má dost zajímavých vlastností, které
ho nečiní nebezpečným - je neuvěřitelně složitý, zahrnuje metody,
jak si vyměňovat zprávy s operačním systémem a jak uspořádat
paměť a Edgar Dijkstra ho nemiluje. (Dijkstra, jsem si jist, že
ho znáte, byl auterem "GoTos Considered Harmful" - základní práce
programovací  metodologie,  opěvované  jak  pascalovskými
programátory,  tak  pojídači  koláčů).  Mimo  to, opravdový
programátor umí psát FORTRANské programy v kterémkoliv jazyce.
   Opravdový programátor může přistoupit ke kompromisům ve
svých principech a může pracovat i na něčem méně triviálním, než
je zničení života ve formě, jak ho známe. To za předpokladu, že
to přinese dost peněz.  Existuje např. několik opravdových
programátorů tvořících televizní hry u fy Atari. (ale nehrají je,
opravdový programátor v každém okamžiku ví, jak nad strojem
zvítězit - to není žádný problém). Každý kdo pracuje u fy Lucas
Film, je opravdový programátor. (Bylo by ztřeštěné odmítnout
peníze od 50-ti milionů fanoušků hry Star Trek). Množství
opravdových programátorů pracujících v počítačové grafice je
poněkud pod normou; to především proto, že dosud nikdo nenalezl
pro počítačovou grafiku vážné použití. Na druhé straně, veškerá
počítačová grafika je ve FORTRANu, takže existuje množství lidí,
kteří raději dělají grafiku, než aby psali programy v COBOLu.

   6.0 Opravdový programátor při hře

   Obecně platí, že opravdový programátor si hraje stejným
způsobem jako pracuje - to je s počítačem. Stále se diví, že ho
jeho zaměstnavatel skutečně platí za to, aby dělal to, co by měl
dělat, a to při jakékoliv legraci (i když pečlivě dbá na to, aby
tento názor nevyjadřoval moc nahlas). Opravdový programátor občas
opustí svůj úřad. Buď už proto, aby vyšel na čerstvý vzduch anebo
na pivo či na oboje. Mezi jisté typy pro rozpoznání opravdového
prográmatora mimo výpočetní středisko patří:

- Na večírku opravdoví programátoři v koutku hovoří o bezpečnosti
   operačních systémů a o tom, jak ji obejít.
- Při fotbalu opravdový programátor porovnává hru proti své
   simulaci natištěné na 11 až 14 stranách skládaného papíru.
- V lázních u moře kreslí opravdový programátor do písku bloková
   schemata.
- Při pohřbu je opravdový programátor jedinec, který říká: "Ubohý
   Jiří. A ten třídicí program mu těsně před tím, než dostal
   infarkt, téměř chodil".
- V samoobsluze je opravdový programátor ten, který trvá na tom
   že si na pokladně namačká cenu konzerv sám, poněvadž nikdy
   neuvěří, že by děrovačka něco naděrovala napoprvé správně.

   7.0 Přirozený domov opravdového programátora

   Jaké prostředí je pro opravdového programátora nejlepší? Pro
šéfa opravdových programátorů je to velmi důležitá otázka. Když
uvážíme, kolik peněz stojí udržení jednoho jedince v týmu, je
snažší dát ho (nebo ji) do prostředí, kde může dělat svoji práci
pohodlně.

   Typický opravdový programátor žije u terminálu. Mezi to, co
   obklopuje tento terminál patří:

- Výpisy všech programů, na kterých opravdový programátor kdy
   dělal, nakupené v přibližně chronologickém pořadí na každém
   volném místě podlahy kanceláře.
- Několik téměř či úplně plných šálků studené kávy. Občas v této
   kávě plave špaček nedokouřené cigarety. Někdy takový šálek
   obsahuje i slupky od pomeranče.
- Pokud není velmi dobrým programátorem, pak zde budou kopie
   manuálů JCL  a Principů operací  otevřené na některém
   zajímavém místě.
- Na stěně visí kalendář pro rok 1969 tištěný tiskárnou počítače
   s obrázkem Snoopyho.
- Po koberci jsou poházeny obaly od másla a plněných sýrových
   tyčinek (takových, které se nechají zvětrat a vyschnout
   ještě v obchodě, aby se už nemohly více pokazit v automatu).
- Na stole leží šablona pro kreslení blokových schemat. Tu zde
   nechal předchozí majitel kanceláře. (Opravdoví programátoři
   píší programy, ne dokumentaci. To nechávají na lidech od
   údržby).

   Opravdový programátor je schopen pod nátlakem ve stresu
pracovat 30, 40 i 50 hodin. Je fakt, že tento způsob práce
preferuje. Dlouhá doba odezvy systému opravdového programátora
neobtěžuje, dává mu šanci, aby si mezi kompilacemi zdřímnul.

Není-li vyvinut na opravdového programátora dostatečný tlak, pak
má snahu komplikovat věci tím, že pracuje stále na stejné, malé,
ale zajímavé části problému prvních devět týdnů a zbytek pak
dodělá za týden. To nezpůsobuje peklo pouze jeho šéfovi, který
zoufá nad tím, že se projekt nedokončí, ale vytváří to i vhodnou
omluvu, proč se nedělá dokumentace. Obecně platí:

- Žádný opravdový programátor nepracuje od 9 do 5 (tedy ve dne).
- Opravdový programátor může, ale nemusí znát jméno své ženy. Zná
   ovšem zpaměti celou kódovou tabulku ASCII či EBCDIC.
- Opravdový programátor neumí vařit. Obchody s potravinami nejsou
   otevřeny ráno ve 3 hodiny.


   8.0 Budoucnost

   Jaká je budoucnost? Je v zájmu opravdových programátorů, aby
poslední generace programátorů byla vychována se stejným názorem
na život jako jejich starší kolegové. Mnozí z nich už ani
neviděli přední panel počítače. Současní absolventi středních
škol neumí řešit aritmetické operace v šestnáctkové soustavě bez
vhodné kalkulačky. Současní absolventi vysokých škol jsou měkcí,
jsou chráněni před programátorskou realitou ladicími systémy na
úrovni zdrojového  jazyka, editory, které  počítají závorky
a uživatelsky orientovanými operačními systémy. A co je nejhorší,
mnozí z domělých počítačových vědců dělají vše pro to, aby bylo
možné absolvovat vysokou školu bez znalosti FORTRANu. Jsme určeni
k tomu,  abychom  se  stali  výrobci  UNIXovských  pisálků
a PASCALských programátorů?
   Na základě svých zkušeností  mohu říci, že budoucnost
opravdových programátorů je světlá. Ani OS/370 ani FORTRAN
neprokazují žádné znamení ústupu, a to navzdory veškerému úsilí
PASCALských programátorů na celém světě. Ztroskotaly i mnohé
záludné triky jako je přidání strukturovaných řídicích konstrukcí
do FORTRANu. Samozřejmě,  mnozí výrobci počítačů přicházejí
s kompilátorem FORTRANu 77, ale každý takový kompilátor má
způsob, jak vrátit sebe sama zpět do kompilátoru FORTRANu 68
(zadáním příkazu na štítku) a kompilovat cyklus DO tak, jak Bůh
mínil, že se to dá dělat.
   UNIX  už dále  nemůže být  tak nedobrý  k opravdovým
programátorům jako byl. Poslední verze UNIXu je pro opravdové
programátory z hlediska operačního systému cenná - nabízí dva
různé a vzájemně nekompatibilní uživatelské interfacy, tajemný
a komplikovaný driver dálnopisu a virtuální paměť. Když pomineme
skutečnost, že UNIX je strukturovaný, programování v C mohou
opravdoví programátoři ocenit: žádná kontrola typu, jména mohou
mít 7 (10?, 8?) znaků a dodaný užitek datového typu ukazatel je
k vyhození - podobně jako mít na jednom místě nejlepší části
jazyka FORTRAN a assembleru (a to nemluvíme o define).
   Ne, budoucnost není tak špatná. Proč v posledních několika
letech dokonce i populární tisk komentuje jasnou novou úrodu
počítačových hrdinů a pisálků  opouštějících místa jako je
Stanford či MIT [7,8].
   Ze všech důkazů plyne, že duch opravdového programování leží
na těchto mladých mužích  a ženách. Pokud existují špatně
definované cíle, bizardní chyby a nereálné plány, jsou zde
opravdoví  programátoři, kteří  přiskočí a  problém vyřeší,
dokumentaci nechají na později. Ať žije FORTRAN !

   9.0 Literatura

[1] Feirstein,B., Real Men Don't Eat Quiche, N.Y., Pocket Books,
   1982
[2] Wirth,N., Algorithm + Data Structure = Programs, Prentice
   Hall, 1976
[3] Xerox PARC editors ....
[4] Finseth,C., Theory and Practice  of Text Editor - or
   a cook-book for EMACS, N.S. Thesis, MIT/LCS/TM-165, 1980
[5] Weinberg,Q., The Psychology of Computer Programming, N.Y.,
   Van Nostrand Reinkold, 1971
[6] Dijkstra,E., On the GREEN language submitted to the DOD,
   Sigplan Notices, Vol3, No.10, Oct. 1978
[7] Rose,Frank, Joy of Macking, Science 82, Vol.3, No.9, Nov.
   1982
[8] The Hacker Papers, Psychology Today, Aug. 1980, Oct. 1978


Zpět: http://vitas.matfyz.cz/txt/jini/pojidaci.html