http://vitas.matfyz.cz/txt/pohadky/jaksihral.html

Jak si šneček hrál

Ondřej Sekora

Byl jednou jeden malý šneček a ten stále něco vymýšlel. Jednou našel prázdný domek velkého šneka a velice se zaradoval. ,,To mám štěstí! Udělám si z domečku autobus. Nejkrásnější autobus v lese. Budu ho tahat za sebou a budu vozit broučky!``

Přimontoval k prázdnému domečku kolečka jako k autobusu. Domečeknatřel na červeno a bílo, aby vypadal jako nový. Po stranách vyřezal okénka a do zadu napsal číslo. Nu, byl to nejkrásnější autobus v lese.

To se všem líbílo! Hned se mu nabízeli druzí šneci, že budou autobus také vozit. Ale šneček, že ne. Chtějí-li, mohu se někam postavit a dělat ze sebe stanice autobusu. To že mohou.


Vida, to je nápad... Šneci se zaradovali a hend se rozjeli dělat stanice. Každý na jiné místo. Jeden na sebe napsal ,,Šnekov`` a před stanici postavil stánek se sodovkou. Druhý se pojmenoval ,,Hlemýžďov`` a zařídil si cukrářství. Další dva sehnali spoustu hraček a postavili se jeden na kopečku a druhý pod kopečkem. Ten první si dal nápis ,,Horní Hračkalov a ten druhý ,,Dolní Hračkálov``. Jistě si budou cestující u nich kupovat. Tomu docela nejmenšímu dovolil šneček, že může v autobusu dělat průvodčího a prodávat lístky. U autobusu byl nával. Když všichni nastoupili, zaloval ten docela nejmenší šneček: ,,Hotovo jedem!`` a zapískal jako opravdový průvodčí.


Broučci si si sedli v autobusu k oknům a čekali, kdy pojedou. Ale autobus nic. ,,Proč nejdeme?`` divili se broučci. ,,Proč stojíme? Asi nemá benzín,`` říkali si. ,,Pročpak nás chce vozit, když nemůže? Vystupte, přece tu nebudeme sedět!`` A vystoupili.

,,Proč stojíš, šnečku? Proč jsi nás ošidil?`` hubovali. ,,Já že stojím?`` užasl šneček. ,,Já přece jedu největší rychlostí. Jen se dobře podívejte!``

Boručci se tedy dobře podívali, a opravdu! Autobus jel. Ale tak pomalu, tak pomalouninínku, že to nebylo skoro ani vidět. Tu se teprve ťukli do hlavy a řekli si: ,,To jsme pytlíci! To jsem přece mohli vědět, že šnek nepojede rychleji než šnečí rychlostí, i když za sebe připne autobus!`` A šli do Šnekova, Hlemýžďova, do Dolního a Horního Hračkálova pěšky. Tam koupili dětem cukroví, sodovku a hračky a měli se dobře.


V autobusu zůstal jen ten nejmenší šneček. Dodnes tam děla průvodčího, prodává a proštipuje lístky. Žádní cestující tam sice nejsou, ale šneček si hraje, jako by jich tam bylo plničko. Každou chvíli zavolá: ,,Vystupovat!`` a hraje si, že všichni vystupují. A pak zavolá: ,,Nastupovat, jedeme!`` a prodává a proštipuje lístky znovu.

A je mu dobře.

Když někdy najdete prázdný šnečí domeček, podívejte se dobře, jestli v něm není malý šneček a jestli neprodává lístky. Kupte si jeden! Bude mít radost.


Zpět: http://vitas.matfyz.cz/txt/pohadky/jaksihral.html