Byla jedna holka
A ta mě měla ráda
A já jsem ji měl rád
Ale to co hezký bylo
To se vytratilo