Stopování v Rumunsku

...ovšem tím nechci říct, že Rumunsko není evropskou zemí. Není západoevropskou zemí, zemí dálnic a řidičů každé ráno dojíždějících stovky mil za prací. Koňský povoz (s gumovými pneumatikami, pokrok nezastavíš) je běžný dopravní prostředek, na otop do lesa je jistě lepší oslík než motorka; o to je ale krásnější a srozumitelnější.

V Rumunsku slouží stop jako základní komponenta dopravní sítě, ne jako sociálně orientovaný doplněk k ní. To také určuje jiné konvence pro jeho financování. Je zvykem za svezení platit; není však, mám pocit, příliš zdvořilé si o peníze stopaři říkat, zvláště pokud je to cizinec a neví, co jsou to peníze. Stopař by tedy měl iniciativně při výstupu přispět částkou dle svého uvážení, a to i provozovateli bezmotorového vozidla (provoz koníka taky něco stojí).

Rumuni daleko samozřejměji berou stopaře, a to dokonce i když pocestný někam jde a nestopuje. V tom značně předběhli západní Evropu.