Laboratoř Carolina
 


Centrum podpory studia zrakově postižených
na Universitě Karlově

 
MFF UK , Malostranské nám. 25, Praha 1, 118 00
 

Poděkování

Děkujeme nakladatelstvím, která s námi spolupracují:

ASPI
C. H. Beck
Linde

 

Aktuálně

Otvírací doba během letních prázdnin (červenec až září) je od 10 do 17 hodin.

 

 
Telefon:
221 914 321
 
E-mail:
carolina@braille.mff.cuni.cz
 
Otevírací doba:
pondělí až pátek: 10:00 - 17:00
 
Vedoucí:
RNDr. Rudolf Kryl (tel. 221 914 218)
 
Správci laboratoře:
Ondřej Bílka
Tomáš PLch
 
Lektoři:
Miloš Šmíd
Klára Pešková
Michaela Kučerová
Michaela Kochmanová
Anna Kaiserová
Filip Pešek
 

 
Pošlete Vaše připomínky!
 
 
Aktualizováno: 11.07. 2014